skip to Main Content

Aanvragen Bouwvergunning ? NuCAD werkt voor u uw aanvraag bouwvergunning uit. Ook het ontwerpen kunnen wij voor onze rekening nemen. Het project komt vlot door welstand en vergunningsaanvraag procedure heen.

Zoek niet verder. Stuur een mailtje naar info@nucad.nl en we beginnen morgen met het uitwerken van uw project.

Bouwvergunning-stappenplan; voorbeeld van woning of bedrijf of kantoor of schoolgebouw of gymzaal of sporthal, we vragen bouwvergunning aan voor elk project wat u heeft.

 • Eerste inspiratie; U heeft een idee, plaatje of schetsje.
 • Contact email; U mailt deze met uw naam, adres, bouwplaats, telefoonnummer naar info@nucad.nl. Handig zijn natuurlijk bouwplaatsinformatie als hoogtes ed. Vaak geeft een gemeente, als bijvoorbeeld gemeente Almere, ook een zogenaamd kavelpaspoort af.
 • Contact email; of u mailt gewoon alleen uw naam, mailadres en telefoonnr dan nemen we meteen contact met u op.
 • Ontvangstbevestiging; Dezelfde dag of de volgende werkdag krijgt u bericht dat we uw mail ontvangen hebben. We gaan meteen voor u aan de slag.
 • Studie; We maken een studie van de mogelijkheden
 • Schetsontwerp toets bestemmingsplan; Zodra u ons opdracht heeft gegeven gaan we met ons schetsontwerp naar de gemeente voor toets bestemmingsplan.
 • Schetsontwerp toets welstandvergadering; Zodra toets bestemmingsplan akkoord is wordt het schetsontwerp voorgelegd voor de eerste vergadering van welstand. We hebben twintig jaar ervaring met het maken van ontwerpen en deze komen normaliter vlot door de welstand.
 • Voorontwerp; we gaan bij elkaar zitten om door te nemen; de plattegronden; gevels; doorsnede; situatie; maar ook de EPN berekening oftewel Energie Prestatie Norm. Dit betekent het isoleren en het ventileren wat uitgedrukt wordt in EPN<0.4 en in 2020 EPN<0 zodat u geen energielasten meer heeft. Lijkt lastig maar het gaat gewoon om ventilatierooster of balansventilatie; normale CV of hybride of warmtepomp en zonnepanelen. We leggen u de te maken keuzes uit. Goede voorbereiding is immers het halve werk.
 • Definitief ontwerp; de tekeningen moeten zo goed zijn doorgesproken dat u weet wat u krijgt en de tekeningen naar wens zijn.
 • Bouwaanvraagstukken; de stukken worden gecompleteerd met bouwbesluit, EPN en de stukken van de constructeur; statica en eventueel balken en raster palen plan. Als er bijvoorbeeld een te slopen opstal op de kavel staat moet er een asbestrapportage bij. Soms wil de gemeente een archeologisch onderzoek zien. We zullen u precies aangeven welke documenten naar de gemeente moeten voor een vlotte bouwaanvraagprocedure.
 • Planning; Het hangt van u zelf af van het verloop. Als u veel vragen heeft nemen we het nog een keer door. Geen vragen dan dienen we de stukken in.
 • Bouwvergunning; Na circa acht weken heeft u bouwvergunning en kunt u starten met de bouw. Soms duurt dat langer maar we hebben ook vergunning gekregen na vier weken omdat we de stukken compleet aanleveren waardoor de gemeente geen vragen heeft.

 

We hebben hier niet alle benodigde bouwaanvraagstukken benoemd. Het hangt af van de situatie. Soms moet er bijvoorbeeld een archeologisch onderzoek worden gedaan. Of er is nog een oude rodedieseltank aanwezig. Tijdens de gesprekken komt alles aan de orde.

FreelanceTekenaar - NuCAD - Bouwvergunning aanvragen - bouwvoorbeeld 1
FreelanceTekenaar - NuCAD - Bouwvergunning aanvragen - bouwvoorbeeld 2

Wabo

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) voegt ongeveer 25 vergunningsstelsels samen tot een vergunning: de omgevingsvergunning.

 

Wilt u bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, een inrit aanleggen of een reclamebord plaatsen? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt de toestemmingen allen in een keer aanvragen met de omgevingsvergunning. Dat geldt ook wanneer u een monument wilt restaureren of in een beschermd stads- en dorpsgezicht iets wilt veranderen.

De omgevingsvergunning is een samenvoegsel van de voorheen losse bouwvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning en sloopvergunning:

Een bouwvergunning is nu een omgevingsvergunning voor werkzaamheden bouwen;

Een kapvergunning is nu een omgevingsvergunning voor werkzaamheden kappen;

Een sloopvergunning is nu een omgevingsvergunning voor werkzaamheden slopen etc.

 

U wilt een woning bouwen of een praktijk of ligboxstal. Of een kasteel of aardehuis wat u maar wilt. Verbouwingen kunnen soms vergunningsvrij gebouwd worden, voor de aanbesteding met aannemers zijn ook daar bouwtekeningen voor nodig welke wij verzorgen.

Wij schatten met u de mogelijkheden voor de nieuwbouw, verbouw  in en verzorgen vervolgens de benodigde vergunning ervoor. Ook als er nu een bestaande opstal is die gesloopt moet worden. Ook kan het voorkomen dat er een grote boom in de weg staat, of een lantaarnpaal. Of er moet nog een archeologisch onderzoek komen of een QuickScan flora en fauna welke uitwijst of de korenwolf zich juist op uw bouwkavel bevind. Alles komt aan de orde zodat de gewenste bouwvergunning snel binnen is.

Back To Top