skip to Main Content
FreelanceTekenaar - NuCAD - Arkey, BIM en Adomi appartement 1
FreelanceTekenaar - NuCAD - BIM tekenaar - BIM methodiek

Bimmen: NuCAD werkt uw stukken uit met de BIM methodiek.

Building Information Modeling is een actueel onderwerp in de bouwbranche.

Redenen om BIM te gaan gebruiken:

 • Vraag van opdrachtgevers
 • Bewezen succes bij pilotprojecten
 • De noodzaak om concurrerend te blijven met concurrenten
 • Meer bewustzijn en verstand van de BIM-aanpak
 • Vraag van andere projectteamleden
 • Overheidsstimulans
 • Goedkopere software
 • Minder fouten in de tekeningen
 • Gereduceerde doorlooptijd van processen
 • Minder dubbel werk Daarnaast biedt BIM een positieve bijdrage op het gebied van:
 • Het aanbieden van nieuwe diensten
 • Marketing en nieuwe klanten
 • Zakelijk contact onderhouden met bestaande klanten

Redenen om BIM niet te gaan gebruiken:

 • Nooit gehoord van BIM
 • BIM wordt niet vereist door de opdrachtgevers of teamleden
 • Er is geen nut of voordeel om BIM van het gebruik van BIM

Winstpunten van het gebruik van BIM BIM doet bijna onveranderd wat CAD doet, maar heeft daarnaast meer mogelijkheden (Owen et al. 2010). BIM is een innovatie op zich, maar wordt ook gezien als een katalysator voor andere innovaties als duurzaamheid, ketenintegratie en verandering van het vaak inefficiënte bouwproces (Succar 2009, Stichting CURNET 2011) Door een platform te bieden voor geïntegreerde processen, kan de toepassing van BIM leiden tot een verbeterde coördinatie met minder overbodig opnieuw tekenen, minder wijzigingsverzoeken en minder RFI‟s (verzoek om informatie). Een snellere productie van materiaallijsten, 3D visualisaties en simulaties in een vroeg stadium wordt mogelijk, net als zeer nauwkeurige kostencalculaties en snelle levering door leveranciers (Autodesk 2008, Hartmann et al. 2008).

 

BIM biedt kansen voor alle actoren in het ontwerp- en bouwproces, van (ontwikkelend) opdrachtgever tot onderaannemer. Partijen hebben de kans om hun productiviteit te verhogen, ontwerpkosten te verlagen en tegelijkertijd een hogere kwaliteit te bereiken. Procesmatig kan vooral winst behaald worden bij het voorkomen van problemen rond interpretatie, zowel tussen de ketenpartners als in contact met de opdrachtgever. De extra informatie en visualisatie, van het PVE tot het as-built model, kan zo leiden tot tijdwinst en minder faalkosten. Voor vastgoedontwikkelaars bestaat de mogelijkheid om door middel van BIM een betere controle over het vastgoed te behouden na oplevering. Voor aannemers zijn vooral de foutdetectie het plannen van (prefab)elementen en de mogelijkheid tot een digitale verbinding met de fabriek van belang. De onderzoeken die genoemd worden en die de kansen uitlichten, zijn zeer recent en de uitkomsten passen in het ideaalbeeld van de levenscyclus van een gebouw dat volledig door middel van BIM wordt beheerd (ASHREA 2009, Harris 2010).

De overheid beheert over het algemeen veel vastgoed. Daarnaast is zij vaak een voortrekker op het gebied van innovatie. In Amerika past de GSA, General Services Administration, vergelijkbaar met de Rijksgebouwendienst in Nederland, BIM al veel toe in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Een onderzoek om de ware voordelen van BIM inzichtelijk te maken is uitgevoerd bij het Center for Federal Buildings & Modernizations door Calvin Kam en Charles Matta. Verschillende lopende projecten zijn hierbij geobserveerd, zowel nieuwbouw als renovatie, en bij deze projecten zijn optimalisaties in planning en kosten gevonden tot wel 20%. Voor de GSA was het belangrijkste resultaat van deze studie dat BIM daadwerkelijk een voordeel kon zijn voor veel verschillende gebouwtypes en dat het toepasbaar was op zowel nieuwbouw als renovatie, in de gehele levenscyclus van het gebouw (Hagan et al. 2009).

FreelanceTekenaar – NuCAD – Bim Tekenaar Slider 3
FreelanceTekenaar - NuCAD - Bim Tekenaar Slider 3
FreelanceTekenaar - NuCAD - Bim Tekenaar Slider 1
FreelanceTekenaar - NuCAD - Bim Tekenaar Slider 4
FreelanceTekenaar - NuCAD - Bim Tekenaar Slider 2
FreelanceTekenaar – NuCAD – Bim Tekenaar Slider 3FreelanceTekenaar – NuCAD – Bim Tekenaar Slider 1FreelanceTekenaar – NuCAD – Bim Tekenaar Slider 4FreelanceTekenaar – NuCAD – Bim Tekenaar Slider 2

Sah en Cory hebben voor de Purdue University BIM bekeken vanuit het perspectief van academisch onderwijs. Vanuit dat oogpunt menen zij dat BIM onlosmakelijk verbonden is met geïntegreerde samenwerking. Dit ideaalbeeld geldt zeker voor de opleiding van nieuwe ingenieurs, maar is voor de nabije toekomst in de praktijk wellicht nog te hoog gegrepen. Analyse van projecten op de Purdue University, bij de faculteiten Computer Graphics en Civil Engineering, leidde tot de conclusie dat „het volledig verweven van samenwerking in een project‟ een belangrijke succesfactor is. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door BIM, waarbij de groepsleden samen werken met één centraal bestand en verschillende lokale bestanden (Sah en Cory 2008). Partners van het bouwproces noemden het belang van samenwerking al eerder binnen de Construction Users Roundtable. Ze wijzen op de betere, snellere en meer kostenefficiënte projecten die kunnen worden gerealiseerd door het wegnemen van kunstmatige grenzen tussen groepsleden (CURT 2004).

Saskia Gabriël, PhD kandidaat aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen, heeft de toepassing van BIM bekeken vanuit het perspectief van daglicht en visuele aspecten van het ontwerp, een vorm van analyse die kan worden uitgevoerd in de vroege ontwerpfases. In haar artikel beschrijft ze hoe BIM ervoor kan zorgen dat de ontwerper tijd bespaart en al in de vroege ontwerpfasen meer kan focussen op mogelijke conflicten. De aandacht kan uitgaan naar het ontwerp en aan de juiste adviserende partij kan een juiste analyse gegeven worden (Gabriël 2009).

 

Uit het voorgaande onderzoek kan geconcludeerd worden dat er veel winst te behalen is met de invoering van BIM. De winstpunten die worden beschreven zijn echter algemeen van aard en niet specifiek toegespitst op de situatie van kleine architectenbureaus in Nederland. Professionals zijn ervan overtuigd dat de winstpunten ook voor deze groep gelden, maar verdere ontwikkeling is daarvoor nog noodzakelijk. Onderzoek naar voorbeeldprojecten zal hiervoor zeer waardevol zijn.

De respondenten gaven verschillende redenen om BIM wel of juist niet te gaan gebruiken: Redenen om BIM niet te gaan gebruiken:

 • Ze hadden nooit gehoord van BIM
 • BIM wordt niet vereist door de opdrachtgevers of teamleden
 • Er is geen nut of voordeel om BIM van het gebruik van BIM

Redenen om BIM wel te gaan gebruiken:

 • Vraag van opdrachtgevers
 • Bewezen succes bij pilotprojecten
 • De noodzaak om concurrerend te blijven met concurrenten
 • Meer bewustzijn en verstand van de BIM-aanpak
 • Vraag van andere projectteamleden
 • Overheidsstimulans
 • Goedkopere software

Op het vlak van de toename van productiviteit en interne processen worden door de BIM gebruikers in West-Europa (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) vooral de volgende voordelen genoemd:

 • Minder fouten in de tekeningen
 • Gereduceerde doorlooptijd van processen
 • Minder dubbel werk Daarnaast biedt BIM een positieve bijdrage op het gebied van:
 • Het aanbieden van nieuwe diensten
 • Marketing en nieuwe klanten
 • Zakelijk contact onderhouden met bestaande klanten

Bron artikel BNA; afstudeeronderzoek Bert Leeuwig.

BIM Documenten

Back To Top